Hem

PERSONLIG OCH PÅLITLIG

PROJEKTLEDNING - PLC PROGRAMMERING - PROJEKTUTVECKLING


 - tillsammans skapar vi en lösning för ditt behov -

PROJEKTLEDNING

Ett byggprojekt är en organisation, om än tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända.


Professionell extern byggledning underlättar för alla parter, det vill säga för såväl beställare som entreprenörer och boende eller hyresgäster. Det är vanligt att projektledning ingår i en entreprenörs tjänster, men det finns många anledningar till att det är bättre för er som beställare att ha en byggprojektledare som är ert ombud snarare än er motpart.

PLC-PROGRAMMERING

Det är speciellt att arbeta med automation. Jag måste lösa kundens problem snabbt. Oavsett vilken bransch de är verksamma i. Tiden är den avgörande faktorn. Ingen process har råd att stå still.Jag inleder alltid våra samarbeten med att lyssna noga. Bara genom att göra rätt analys kan vi lösa rätt problem.


Jag tror på att skapa personliga relationer. Jag vill skapa förtroende i vårt arbete. Både genom att alltid komma med rätt lösningar och att alltid vara tillgänglig.

PROJEKTUTVECKLING

..inom företrädelsevis IoT - Internet of Things. Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. Din verksamhet blir effektivare, sparar pengar, minskar risker och du kan öka din omsättning med helt nya erbjudanden till dina kunder.


Jag hjälper dig skapa affärsnytta med internet of things (IoT). I de allra flesta fall skapas den genom ökad effektivitet, högre kundnytta och minskade risker.

E-post:

equiprog(at)martinsson.it

Telefon:

070-77 00 421

Adress:

Björneviksvägen 16

453 92 Lysekil